Skip to main content

Import certyfikatu OMSS do bazy certyfikatów w systemie windows 7

Aby zainstalować certyfikat centrum certyfikacji OMSS należy uruchomić menu start a następnie wpisać

 certmgr.msc i wcisnąć enter

wybrać z listy "Zaufane główne urzędy certyfikacji" i z menu "Akcja" wybrać "Wszystkie zadania"->"Importuj..."

 

Później należy postępować zgodnie ze wskazówkami