Skip to main content

Zwiększenie pamięci w Windows Vista

Jesli spotkaliście się z problemem gdy po zainstalowaniu w waszym notebooku (lub komputerze) fizycznej pamięci 4GB a system pokazuje tylko 3.5GB to dlatego ze wasz system nie włączył opcji PAE

Aby w systemie Windows Vista włączyć tą opcję należy:

  1. uruchomic menu start i wpisać cmd.exe (potwierdzić wciśnięciem entera)
  2. wpisać polecenie
    BCDEdit /set PAE forceenable
  3. zrestartować komputer i sprawdzić ile teraz pokazuje